پست‌ها

سازمان استراتژی محور
,

سازمان استراتژی محور - قسمت ششم

این کتاب به ما کمک میکنه کارت امتیازی متوازن رو بشناسیم و با رعایت پنج اصل، سازمان استراتژی محور بسازیم.
استراتژی اقیانوس آبی
,

استراتژی اقیانوس آبی - قسمت پنجم

این کتاب مشخصات استراتژی اقیانوس قرمز و استراتژی اقیانوس آبی رو تشریح میکنه و به ما کمک میکنه استراتژی اقیانوس آبی ایجاد کنیم.
,

خلق مدل کسب و کار - قسمت چهارم

این کتاب یک چارچوب کامل و جمع برای مدل سازی کسب و کار، تحلیل محیط و طراحی استراتژی به ما معرفی میکنه، خلق مدل کسب و کار از استروالدر و پیگنیور
استراتژی رقابتی
,

استراتژی رقابتی - قسمت سوم

این کتاب میگه استراتژی یعنی انتخاب کنیم چه کارهایی رو نمیخوایم انجام بدیم و تو انجام چه کارهایی منحصر به فرد باشیم. استراتژی رقابتی از مایکل پورتر
استراتژی خوب استراتژی بد
,

استراتژی خوب استراتژی بد - قسمت دوم

این کتاب همه خرافات در مورد استراتژی رو رد میکنه و تفاوت استراتژی خوب و بد رو روشن میکنه استراتژی خوب استراتژی بد از ریچارد روملت
خلاصه کتاب هفت پرسش استراتژیک
,

هفت پرسش استراتژیک - قسمت اول

این کتاب کمک میکنه در حوزه استراتژی پرسشهای درست بپرسیم. هفت پرسش استراتژیک رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی

پاپیروس خلاصه‌ی ساده‌ی کتابهای کسب و کار

پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو به زبان ساده برای شما تعریف میکنیم. فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی

پاپیروس در شبکه های اجتماعی