پست‌ها

استراتژی اقیانوس آبی
,

استراتژی اقیانوس آبی - قسمت پنجم

این کتاب مشخصات استراتژی اقیانوس قرمز و استراتژی اقیانوس آبی رو تشریح میکنه و به ما کمک میکنه استراتژی اقیانوس آبی ایجاد کنیم.

پاپیروس خلاصه‌ی ساده‌ی کتابهای کسب و کار

پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو به زبان ساده برای شما تعریف میکنیم. فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی

پاپیروس در شبکه های اجتماعی