پست‌ها

خلاصه کتاب هفت پرسش استراتژیک
,

هفت پرسش استراتژیک - قسمت اول

این کتاب کمک میکنه در حوزه استراتژی پرسشهای درست بپرسیم. هفت پرسش استراتژیک رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی

پاپیروس خلاصه‌ی ساده‌ی کتابهای کسب و کار

پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو به زبان ساده برای شما تعریف میکنیم. فصل اول پادکست اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی

پاپیروس در شبکه های اجتماعی