سهیل علوی

پادکست طبقه 16

پادکست طبقه 16

پادکست طبقه 16 توسط سهیل علوی ساخته میشود. این پادکست درباره استارتاپ، کسب و کار و سبک زندگی است.